จังหวัดจันทบุรี http://yohoo123chanthaburi.siam2web.com/

          ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกราบไหว้ นมัสการ รอยพระพุทธบาท 4 รอย ( พระบาทเกือกแก้ว )พระพุทธบาทจันทาราม

บ้านเตาถ่าน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ติดกับหมู่บ้าน เตาถ่าน บ้านซับตารี บ้านหนองบอนเหนือ-ใต้ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 .. ชมความมหัศจรรย์ รอยพญานาค กว้าง 50 ซม. ยาว 10 เมตร บนลานหินหน้าเขาถ้ำพระ พร้อมพบกับภาพ 3 มิติ ภาพโบราณ ภาพฤษีบนลานหิน ต้องชมในช่วงกลางคืน เท่านั้น ทุกคืนและ ชมช่องสุริยันจันทรา โครงกระดูกมนุษย์มนุษย์โบราณ กระเบื้องดินเผา อายุ 4000-5000ปี และยังมีความสวยงามของหินงอกหินย้อย ภายในถ้ำต่างๆๆมากมาย ในเขาถ้ำพระ เขาระฆัง เขาจำปา น้ำตกน้อยใหญ่ ไม่แพ้น้ำตกเขาสอยดาวมากมาย น้ำพุร้อน ปล่องภูเขาไฟ จุดชมวิว ที่ตื่นตา** และคอยพบบั้งไฟพญานาค ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ที่จะอุบัติขึ้นเหนือท้องฟ้าจังหวัดจันทบุรี** โดยเหล่ามวลนาคราชมากราบไหว้รอยพระพุทธบาท เข้าเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนาธรรมแห่งใหม่ของอ.สอยดาวต่อไป สอบถามเส้นทางได้ที่ ผู้ใหญ่บ้าน นายเสนาะ จูทัย 089-830-6571

พระอาจารย์เขาถ้ำพระ080-1041149 และชาวบ้านที่หมายเลขโทรศัพท์084-8636020,0871272008

เชิญชวนทุกท่าน มาช่วยกันอนุรักษ์ บำรุงรักษา สืบไป....เพื่อลูกหลานเราชาวพุทธศาสนา และชาวไทย ทั่วโลก.....

 

 

 

ประวัติย่อของพระครูบาสันยาสีผู้ค้นพบ

       เขาถ้ำพระ เขาจำปา เขาระฆัง และพัฒนามาเป็นสำนักปฎิบัติธรรม พระพุทธบาทจันทา

ราม ผู้เปิดตำนาน รอยพระพุทธบาทเกือกแก้ว และรอยพญานาค สู่สาธารณชนได้รับรู้ รับ

ทราบ ถึงความมหัศจรรย์ลี้ลับ ของพญานาคผู้เฝ้าดูแลรักษา พระพุทธบาท เพื่อรอคอยการ

กลับมาของใครคนหนึ่ง ในการจะไขปริศนาอันลี้ลับซับซ้อน ให้กับผู้คนต่างๆได้รับทราบถึง

สิ่งที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นไว้เป็นเวลานานนับพันปี และปลายปีพุทธศักราช 2551 ได้มีภิกษุ

หนุ่มรูปหนึ่ง ศิษย์กรรมฐาน สายหลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ ได้บำเพ็ญเพียรศีลภาวนา อยู่ ณ.  

เทือกเขาคอยภูคา จ.น่าน ได้รับนิมนต์จากโอปาติกะ ดวงวิญญาณ 2 ดวงผู้เฝ้าดูแลรักษา

สถานที่เขาถ้ำพระ เขาจำปา เขาระฆัง มาเป็นเวลานับพันปี บัดนี้ถึงเวลาแล้ว ที่บ้านเมือง

แห่งนี้ จักเจริญรุ่งเรืองสืบพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โยมทั้ง 2  

ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้า ขอได้โปรดกลับไปเปิดบ้านเปิดเมือง ตามคำมั่นสัญญา

ที่ให้กับโยม .. แล้วโยมมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไร.. โยมมีชื่อว่าแม่นางจันทาเทวี ส่วน

อีกคนชื่อว่า แม่นางแก้ว หรือเจ้าหญิง รัตนะวดีศรีสัตตบงบช ขอกราบอาราธนา นิมนต์พระ

คุณเจ้าขอได้โปรดกลับไปเปิดบ้านเปิดเมืองโปรดลูกหลาน ข้าทาสบริวารที่รอคอยการกลับ

มาของพระคุณเจ้า จักได้มีหูตาสว่าง เห็นแสงธรรม ได้มีโอกาสทำนุบำรุง รักษาพระพุทธ

ศาสนา ขอพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตากับโยมทั้งสอง ด้วยเถิด และนี่คือปฐมเหตุในการกลับ

มาไขปริศนา อันลี้ลับ ซับซ้อน และเกือบเอาชีวิตไม่รอดของภิกษุหนุ่มรูปนั้น เนื่องด้วยวิบาก

กรรมต่างๆในอดีตชาติได้เข้ามาส่งผลทำให้การกลับมาครั้งนี้ เป็นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่

และเป็นตำนานบทหนึ่งควรแก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หาเหตุผล กับโลกของวิญญาณ ที่ผู้

คนส่วนใหญ่ในบ้านเมืองปัจจุบันนี้ พยายามปฎิเสธ ว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ เชื่อเถือไม่

ได้ แต่กับผู้คนที่เข้ามาสัมผัสกับเทือกเขาแห่งนี้ ทุกท่าน จะเปลี่ยนมุมมองวิถีชีวิตในการ

เชื่อถือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทุกท่านจะสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่เคยมีที่ไหนมา

ก่อน ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนาน ความรัก การรอคอย การอธิษฐานเฝ้ารอ

คอยการกลับมา เป็นการพิสูจน์ ในความรักที่ดวงวิญญาณ ทั้ง 2 มีต่อคนรักของแม่นางถึง

ขนานเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลานับพันๆปี ต้องอยู่ด้วยแรงอธิษฐาน ภพชาติมิอาจกวางกั้น ใน

ความรักความเคารพ เทิดทูน จึงเป็นที่มาของรอยพญานาค ภาพ 3 มิติ ภาพพญานาค ภาพ

ผู้หญิง 2 คน ซึ่งแต่งชุดเจ้าหญิงโบราณ จะปรากฎที่ลานโขดหินสีขาวหน้าเขาถ้ำพระ ทุก

ค่ำคืน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง ได้รับรู้ รับทราบถึงแรงปราถนาของแม่นางทั้ง2ท่าน บัดนี้แรง

ปราถนา แรงอธิษฐานของแม่นางทั้งสอง สัมฤทธิ์ผลแล้ว สถานที่แห่งนี้กำลังได้รับการ

พัฒนา ให้เป็นวัดสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ขอบูชาแด่ความรัก แด่ทุกๆๆดวงวิญญาณ

ที่รอคอยอยู่ ณ.สถานที่แห่งนี้ ขอให้ได้รับผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบารมีมาทุกชาติทุก

ภพ ขอส่งผลให้ดวงวิญญาณ ทั้งหลายจงได้รับผลบุญทุกท่านเทอญ …

 

พระอวโลกิเตศวร

 ครูบาสันยาสี ภิกขุ

( โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และรอคอยคุณเป็นส่วนหนึ่งของการ พิสูจน์ ค้นหาความจริงที่คุณสัมผัสได้ ..ที่สำนักปฎิบัติธรรมพระพุทธบาทจันทาราม บ้านเตาถ่าน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ติดต่อสอบถามที่ ผู้ใหญ่ เสนาะ จูทัย 081-155-0628 )

 

 

 

จัดพิมพ์โดย ภิมฬภัค สีหะราช 085-699-2857

นักจัดรายการวิทยุชุมชน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยว บริเวณเขาถ้ำพระ ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

มีมากมาย ดังนี้

1.พระพุทธบาท 4 รอย มีอยู่ 2 จุด บริเวณน้ำตกแก้วมณี –เขาถ้ำพระ

2.ลานโขดหินสีขาว รอยพญานาค ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 10 เมตร

3.บ่อน้ำทิพย์ มีน้ำผุดขึ้นมาบริเวณ รอยพญานาค

4.ภาพ 3 มิติ เมืองพญานาค

5.ภาพ 3มิติ เมืองลับแล

6.บั้งไฟพญานาค ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

7.หินแกะสลักมนุษย์โบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์

8.รอยหัตถบาท ( รอยมือ )

9.ภาชนะ ดินเผาโบราณ อายุ 4000 ปี

10.กระดูมนุษย์โบราณ 8 ศอก สมัยก่อนประวิติศาสตร์

11.น้ำตกแก้วมณี ไหลผ่านพระพุทธบาท 4 รอย

12.บ่อน้ำพุ บริเวณน้ำตกแก้วมณี ( เป็นน้ำพุธรรมชาติ )

13.ปล่องภูเขาไฟ อยู่ในเขาจำปา เป็นเหวลึกลงไป

14.ถ้ำหินงอก หินย้อย วิจิตรตระการตา บริเวณเขาระฆัง เขาจำปา

15.กระดูกไดโนเสาร์ รอการตรวจสอบจากนักวิชาการ

16.ช่อง สุริยันต์ – จันทา ทุกวันพระ 15 ค่ำ จะปรากฎภาพลึกลับในบริเวณถ้ำ

( เขาถ้ำพระ )

 

 สำหรับท่านที่ต้องการปฎิบัติธรรม โปรดเตรียมชุดขาวมาให้พร้อม

ทางสำนักปฎิบัติธรรม ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่แสวงหา ทางหลุดพ้น จากวัฎฎะสงสาร ขอทุกท่าน จงมีดวงตาเห็นธรรม ปฎิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัพุทธเจ้า ทุกท่านเทอญ ..

 

จัดพิมพ์โดย ภิมฬภัค สีหะราช 085-699-2857

นักจัดรายการวิทยุชุมชน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

 

เกร็ดความรู้

ประวัติเขาถ้ำพระ

เขาถ้ำพระ มีการค้นพบ ประมาณ ปี 2516 ขณะนั้นยังคงเป็นป่าดงดิบเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์นานา ชนิด และชุกชุม ไปด้วยไข้ป่า มีชาวบ้านอพยพมาจากหลายจังหวัด มาตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ใน เขตพื้นที่ ต.ทุ่งขนาน ทำการหักล้างถากถางป่า เพื่อทำไร่ บริเวณเขาถ้ำพระ จึงทำให้ ต.ทุ่งขนานมีหลากหลายวัฒนธรรม และชาวบ้านที่นี่จึงพบกับสิ่งแปลกประหลาดเป็นประจำ  อาทิเช่น เสียงสวดมนต์ เสียง ฆ้อง ระนาด เสียงคนสวดมนต์  แต่สิ่งที่พบเห็นประจำทุกวันพระ จะมีดวงประทีปสีเขียวมรกต ลอยวนรอบเขาถ้ำพระ ชาวบ้านจึงขนานนามภูเขาลูกนี้ว่าเขาถ้ำพระ  และมีความเชื่อสืบต่อกันมาเป็นที่อยู่ของ พวกบังบด ลับแล เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  จึงไม่ค่อยมีชาวบ้านเข้ามาใกล้ ภูเขาแห่งนี้ และนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 เป็นต้นมา ก็มีพระภิกษุมาบำเพ็ญศีลภาวนา ประมาณ 40 -50 รูป ซึ่งส่วนใหญ่ ก็อยู่ได้ไม่นาน บ้างก็ แค่ 7 วัน 15 วัน 1  เดือน  ส่วนใหญ่ก็เจอกับเหตุการณ์ต่างๆเป็นสิ่งลี้ลับจนไม่สามารถ อยู่ปฏิบัติธรรมได้ ต่อมาปลายปีพ.ศ. 2551 มีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งได้เดินทางมาจากทางภาคเหนือ ศิษย์สายกรรมฐานหลวงปู่ฤาษีลิงดำ ..วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ได้เดินทางเข้ามาพักปฏิบัติภาวนาจิต  จนสามารถสื่อกับภพบังบด ลับแล และเป็นผู้เปิด บันทึก ตำนาน รอยพระพุทธบาทเกือกแก้ว  รอยพญานาค สู่สาธารณชน จนปลายปี 2552 จึ่งเริ่มทำการก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรม พระพุทธบาทจันทาราม( เขาถ้ำพระ )  บ้านเตาถ่าน ต.ทุ่งขนาน

อ.สอยดาว จ.จันทบุรี สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน และสามารถปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาตรงจุดรอยพระพุทธบาท ส่วนกลางคืนสามารถชม รอยพญานาค ฤาษี โยคี ผู้หญิงโบราณ

 เป็นต้น ได้ทุกวัน และกรุณาแต่งกายให้เหมาะสม เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ควรสำรวมระมัดระวัง ซึ่งชาวบ้านท้องถิ่นขนานนามภูเขาลูกนี้ว่า เขาถ้ำพระ

หรือภูเขาแห่งการรอคอย.........

 

ประวัติ เขาระฆัง

เขาระฆังเป็นลักษณะภูเขา เขาหินปูน ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ขนาดถ้ำภายในซึ่งถือว่ากว้างใหญ่พอสมควรสามารถรับนักท่องเที่ยว เข้าไปเที่ยวชมภายในถ้ำได้ถึง 400- 500 คนต่อครั้งภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย สวยงามวิจิตรตระการตา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ มีการค้นพบภาชนะดินเผา โบราณ  อาทิเช่น หม้อไห กำไล อยู่ภายในถ้ำเขาระฆังเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังขาดนักโบราณคดี เข้ามาสำรวจ ตรวจสอบอย่างเป็นทางการและบนยอดเขาสูงสุด ยังมีก้อนหินลักษณะคล้ายบาตรพระลูกใหญ่ ซึ่งสามารถเคาะหิน แล้วดังกังวานไฟเราะเหมือนระฆังชาวบ้านส่วนใหญ่ นิยมขึ้นมาเคาะหินบนยอดเขาแล้วอธิษฐานขอลูก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะสมปรารถนาทุกราย ชาวบ้านท้องถิ่นขนานนามว่า เขาระฆัง  หรือภูเขาแห่งแรงอธิษฐาน

 

ประวัติเขาจำปา

 

เป็นลักษณะภูเขาหินปูน  สูงชันสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทั้งฝั่งไทย และฝังกัมพูชาเป็นจุดชมวิว ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ที่สำคัญภายในถ้ำเขาจำปา  ยังมีปล่องภูเขาไฟ ซึ่งมอดดับสนิทแล้วเป็นลักษณะเหวลึก เป็นวงกลม มองลงไปไม่สามารถคาดคะเน ความลึกได้ ซึ่งถือว่าเป็นเหวที่ลึกที่สุดของเมืองไทยก็ว่าได้ แล้วยังมีภาชนะดินเผาโบราณ ซึ่งยังรอคอยการตรวจสอบจากนักโบราณคดี ภายในถ้ำ มีหินงอก หินย้อย สวยสุดเหลือประมาณ บนยอดเขามีต้นจำปาขนาดใหญ่  1 ต้น ชาวบ้านท้องถิ่นขนานนามว่า เขาจำปา  หรือภูเขาแห่งความรัก .....

 

 

 

 

Advertising Zone    Close


Online: 1 Visits: 14,181 Today: 9 PageView/Month: 25

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...